Maandelijks archief: september 2016

#TBT Dierendag – Franciscus van Assisi

12_09_breedte-26_artikel_fransiscus_van_assisi-uitgelicht-jpg-1280x99999_q85

Franciscus tussen de vogels, Francesco Coppola Castrald,, 1878, Museum voor Religieuze Kunst, Uden

 

Het is weer donderdag! Tijd om eens terug te kijken naar een van onze berichten uit ‘Het verleden’. Vandaag kijken we terug naar ons artikel over dierendag.

 

Elk jaar op 4 oktober is het Dierendag. Een dag die wereldwijd gevierd wordt en waarop de dieren in het zonnetje staan. Honden krijgen een koekje en een extra lange wandeling, katten een nieuw speeltje en konijnen verse worteltjes. Door het vieren van Dierendag kom je op voor de rechten van dieren.

Het ontstaan van Dierendag

Dierendag bestaat eigenlijk nog niet zo heel lang. De eerste Dierendag werd gevierd op 4 oktober 1930. Het was een initiatief van Ilse Winter, voorzitster van de dierenbescherming in Tsjechië. Zij stelde voor om één dag per jaar in het teken te stellen van de dieren. 4 oktober werd als datum gekozen, omdat dat de dag was waarop Franciscus van Assisi werd herdacht. Hij ontfermde zich over dieren, planten en zwakkeren uit de samenleving, zoals zwervers. Pas sinds de jaren ’60 worden er meer (commerciële) activiteiten gedaan op Dierendag en is het meer gekoppeld aan dierenrechten activisme.

Wil jij onze top 7 voor dierendag van vorig jaar nog een bekijken?

Klik dan op de volgende link: Dierendag Top 7

Franciscus van Assisi

In 1182 werd in het plaatsje Assisi (Italië) een zoon van Pietro Bernardone geboren, Giovanni. Zoon van een rijke koopman. Zijn vader pronkte graag met de successen die hij had. Toen Giovanni gebroen werd verbleef zijn vader in Frankrijk en vanaf dat moment ging hij hem “Francesco” noemen, wat “Fransmannetje” betekend.

Franciscus heeft een onbezorgde jeugd. Omringt door vele vrienden en feesten groeit hij op in luxe. Hij wil graag ridder worden en besluit om die reden om 1202 om in de oorlog tegen Perugia mee te vechten.

Hij wordt snel verslagen en gevangen genomen. Na een jaar wordt hij doro zijn vader vrijgekocht en kan naar huis. In de kerker is hij ziek geworden. Hij denkt steeds vaker na over God en over het leven.

In 1205 vertrekt hij weer op expeditie tegen Apulië. Onderweg krijgt hij een openbarende droom waarin hem verteld wordt dat hij terug naar Assisi moet keren, omdat zijn ware doel daar ligt. Fransiscus gaat terug naar Assisi en zal nooit meer als ridder vertrekken. Zijn leven krijgt een andere vorm.

In 1205 rijdt Franciscus op zijn paard in de buurt van Assisi. Dan ziet hij een melaatse aankomen. Normaal zou hij hard weggereden zijn, maar nu stapt Franciscus van zijn paard af. Hij loopt naar de melaatse en kust zijn half weggerotte hand. Het maakt hem erg gelukkig en hij gaat zelf daarna ook geregeld melaatsen verzorgen. Deze gebeurtenis maakt grote indruk op Franciscus. Hij beschrijft het in zijn Testament.
Vanaf dat moment zal Franciscus altijd partij kiezen voor de zwakkeren en verdrukten in de maatschappij.

Vlak na de ontmoeting met de melaatse gaat Franciscus geregeld bidden in het kerkje van San Damiano. Hij bidt voor het kruis . Hier hoort hij een stem die zegt: “Ga, Franciscus, repareer mijn huis, want je ziet dat het op instorten staat”.

In 1206 doet Franciscus afstand van zijn ouders, zijn rechten en plichten en de erfenis. Vanaf dat moment zegt hij enkel nog “Onze Vader, die in de hemel is”.

Filmpje: Franciscus van Assisi

Meer over Fransiscus van Assisi komt er in volgende blog artikelen

 

Sint Franciscus en de bloeddorstige wolf van Gubbio.

Toen Franciscus enige tijd in de stad Gubbio verbleef, dook daar in de buurt een enorm grote, angstaanjagende en bloeddorstige wolf op, die niet alleen dieren, maar ook mensen verslond. En omdat die wolf ook dikwijls in de buurt van de stad kwam, verkeerden alle inwoners van Gubbio in schrik en beven. Ieder die de stad uit moest, deed dat gewapend, alsof er oorlog was. Maar met dat al stond men hulpeloos tegenover dat woeste beest, als men het in zijn eentje tegenkwam. Tenslotte kwam het zo ver dat niemand meer de stad uit durfde gaan; zo bang waren ze voor die wolf.
Omdat Franciscus met die mensen te doen had, vatte hij het plan op naar die wolf toe te gaan, alhoewel de mensen van de stad hem dat sterk afraadden. En zo tekende hij zich met het  heilig kruis en ging met zijn gezellen, in vol vertrouwen op God, de stad uit. En toen de anderen aarzelden om verder te gaan, sloeg Franciscus de weg in naar de plek, waar de wolf zich bevond. En ja hoor, op het gezicht van al die mensen die gekomen waren om getuige te zijn van dat wonder, kwam de bewuste wolf met opengesperde muil op Franciscus aanrennen. Maar toen hij vlakbij was, maakte Franciscus een kruisteken over hem en riep hem bij zich met de woorden: “Kom hier, broeder wolf. In Christus’ naam beveel ik je noch mij noch iemand anders kwaad te doen.” En toen gebeurde het wonder. Zodra Franciscus het kruisteken had gemaakt, sloot de vreselijke wolf zijn bek en hield zijn vaart in; en op het horen van dat bevel ging hij zachtjes als een lam voor de voeten van Franciscus liggen.
Toen sprak Franciscus hem aldus toe: “Broeder wolf, je berokkent veel schade in deze streek, en je hebt hier veel onheil gesticht door schepselen Gods te verminken en te doden zonder toestemming. En niet alleen heb je dieren gedood en verslonden, maar je hebt je zelfs verstout om mensen, geschapen naar Gods beeld, te doden en te verminken. Daarom verdien je de galg als een rover en een gemene moordenaar. Alle mensen beklagen zich over je gedrag, en zijn tegen je gekant; en heel deze streek is je vijandig gezind. Maar ik wil vrede sluiten tussen jou en hen, broeder wolf, en wel op de volgende voorwaarden: dat jij ze geen kwaad meer zult doen, en dat zij van hun kant jou alles zullen vergeven wat je misdaan hebt, en dat ze je niet meer zullen achtervolgen, de mensen niet en de honden niet.”
Na die woorden gaf de wolf door bewegingen van zijn lijf, zijn staart en zijn oren en door knikken met zijn kop te kennen, dat hij aanvaardde wat Franciscus hem zei en dat hij dat wilde nakomen. Daarop zei Franciscus: “Broeder wolf, daar je deze vrede wilt sluiten en je eraan wilt houden, beloof ik je ervoor te zorgen dat de mensen van deze streek je steeds te eten zullen geven zolang je leeft, zodat je geen honger meer hoeft te lijden; want ik weet heel goed dat je al dat kwaad gedaan hebt, door honger gedreven. Maar omdat ik je die gunst bezorg, wens ik ook, broeder wolf, dat je mij belooft nooit meer een mens of dier schade te berokkenen. Beloof je me dat?” Toen boog de wolf zijn kop en gaf daardoor duidelijk te kennen, dat hij dat beloofde. Maar Franciscus voegde er nog aan toe: “Broeder wolf, ik wens, dat je me een plechtige verzekering van die belofte geeft, zodat ik er werkelijk op vertrouwen kan.” En terwijl Franciscus zijn hand uitstrekte om een plechtige verzekering van de wolf in ontvangst te nemen, richtte de wolf zijn rechter voorpoot op en legde die voorzichtig in de hand van Franciscus, en gaf hem aldus naar vermogen een plechtig bewijs van trouw.
Toen sprak Franciscus: “Broeder wolf, in naam van Jezus Cristus, beveel ik je nu onbeschroomd met mij mee te gaan; dan zullen wij deze vrede in naam van God bekrachtigen.” En heel gehoorzaam ging de wolf als een mak lammetje met hem mee. Vol verbazing zagen de mensen van Gubbio dit alles aan. En als een lopend vuurtje ging dit nieuws door de stad zodat iedereen, groot en klein, man en vrouw, jong en oud, naar de markt toog om de wolf en Franciscus te zien.
En toen ze daar allemaal bijeen stonden, ging Franciscus op een verhoging staan en hield een preek voor hen, waarin hij onder andere zei, dat God om de zonden zulke rampen toelaat; maar dat de vlammen van de hel, omdat die de verdoemden eeuwig folteren, nog veel erger zijn dan de vraatzucht van een wolf, die alleen maar het lichaam kan doden. Hoezeer moeten wij dus de muil van de hel vrezen, wanneer zoveel mensen al in schrik en beven verkeren voor de muil van een armzalig dier.”Keert u daarom tot God, allerliefsten en doet oprecht boete voor uw zonden, dan zal God u in dit leven voor de wolf vrijwaren, en in het toekomstig leven voor de hel.”
Toen hij zijn preek beëindigd had, zei Franciscus: “Luistert, mijn broeders; broeder wolf die hier voor u staat heeft mij beloofd en plechtig verzekerd vrede met u te willen sluiten en u nooit meer in iets te benadelen, als u hem belooft hem iedere dag te geven wat hij nodig heeft; en ik sta er borg voor dat hij dit vredesverdrag stipt zal nakomen.” Toen beloofde het volk als uit één mond hem steeds te zullen voeden. En ten overstaan van allen zei Franciscus toen tot de wolf: “En jij broeder wolf, beloof je deze mensen dit vredesverdrag te zullen nakomen, en dat je geen kwaad meer zult doen aan mens of dier of enig schepsel?” Hierop knielde de wolf neer en boog zijn kop, en met vriendelijke bewegingen van lijf en kop en oren gaf hij te kennen, voor zover hij daartoe in staat was, dat hij oprecht van plan was iedere overeenkomst met hen te eerbiedigen. Vervolgens zei Franciscus: “Broeder wolf, ik zou graag zien dat je hier, voor heel het volk, een plechtig teken van je goede trouw geeft, zoals je mij dat buiten de stadspoort gegeven hebt; en dat jij mij, die borg voor je staat, niet te schande zult maken.”
Toen hief de wolf zijn rechter voorpoot op en legde die in de hand van Franciscus. En door dit feit en boven vermelde gebeurtenissen raakte het volk zo in bewondering en blijdschap om de vroomheid van de heilige, het uitzonderlijke van dat wonder en de vrede met de wolf, dat allen luid begonnen te jubelen, God prijzend en zegenend, die hun Franciscus had gestuurd om hen  door diens verdiensten te bewaren voor de muil van een woest beest.
De bewuste wolf leefde twee jaar lang in Gubbio en ging rustig de huizen binnen, van deur tot deur, zonder iemand kwaad te doen en zonder dat hem kwaad geschiedde. En de mensen gaven hem vriendelijk te eten. En als hij zo door het veld en langs de huizen liep, was er nooit een hond die tegen hem blafte. En na die twee jaar stierf broeder wolf tenslotte van ouderdom, hetgeen de mensen heel jammer vonden; want zolang ze hem zo rustig en tam door de stad zagen lopen, werden ze des te beter herinnerd aan de deugd en de heiligheid van Franciscus.

 

Dit artikel werd geschreven door Anne Meeldijk

Eigenaresse van de Spirituele Webwinkel en de energetische praktijk Ariadne Healing.

Acties in september & oktober

400dpilogo

 

Acties in de maand september:

Geldig van: 01-09-2016 t/m 30-09-2016

Code: 20168

Korting: 10% korting op alle sieraden uit de pagina Sieraden voor iedereen

 

Geldig van: 01-09-2016 t/m 30-09-2016

Code: backtowork

Korting: 15% korting op de gehele site

Uitgezonderd:  actie artikelen

Minimale besteding: 15 euro

 

Acties in de maand oktober

Geldig van: 01-10-2016 t/m 31-10-2016

Code: 201610

Korting: 10% korting op alle kinder producten uit de pagina Spiritueel voor alle kids

 

Geldig van: 03-10-2016 t/m 10-10-2016 (9 oktober Dag van de post)

Code: DVDP

Korting: 10% korting + gratis verzending op alle brief,  -en anschichtkaarten uit de pagina Spirituele kaarten.

Het torretje en de leeuw

1414330529-dagkoekoeksbloem-m-tor-koningshof1-240514

Een klein torretje had na vee mislukte pogingen uiteindelijk met grote moeite en volharding de top van een bloem beklommen. Nu koesterde het zich, daar boven op de top in de zon, spreidde behaaglijk zijn vleugeltjes uit en voelde het plezier tot in het kleinste hoekje van zijn torrenziel.

Toen kwam er een ezel langs. ‘Je denkt zeker dat je berglucht inademt op de top van je bloemetje?’hoonde hij lachend. Op dat moment kwam er een oude leeuw langs. Ook hij bleef staan en keek met welbehagen naar het kleine dier. ‘Het ga je goed torretje’, zei hij, ‘Jij hebt het doel van je streven bereikt, niet iedere leeuw lukt dat.’

 

Betekenis van de dieren:

De Tor wordt gezien als symbool van wedergeboorte en eeuwige leven, als symbool voor je innerlijke mens

De ezel staat nogal eens symbool vanwege zijn negatieve eigenschappen als luiheid, domheid en koppigheid (maar laten we vooral niet vergeten dat ezel ook erg zachtmoedig & nederig)

De leeuw staat symbool voor kracht, moed, eer, rijkdom, gezondheid en succes.

 

Wat is jouw doel vandaag (of deze week etc.)?

hoe wil je dit gaan bereiken? Ben je bereid om al je wilskracht te tonen aan jezelf om je doel te bereiken? Ben je bereid om naast je neer te leggen wat anderen ervan vinden, maar om jouw persoonlijke doel te laten gelden als het meest haalbare van deze dag?

Welk dier wil jij zijn?

full34658479

Klik hier om deze ansichtkaart te kopen.

 

Dit artikel werd geschreven door Anne Meeldijk

Eigenaresse van de Spirituele Webwinkel en de energetische praktijk Ariadne Healing.

 

 

#TBT Het Yoni ei

Het is weer donderdag! Tijd om eens terug te kijken naar een van onze berichten uit ‘Het verleden’. Vandaag kijken we terug naar ons best belezen artikel: Het Yoni ei.

Het Yoni Ei

Het Yoni Ei

Het Yoni ei is een eivormig edelsteen welke in de vagina aangebracht kan worden om de bekkenbodemspieren te trainen. Door middel van diverse oefeningen worden de bekkenbodemspieren getraind.

Door het yoni ei te gebruiken verstevigen de spieren van de bekkenbodem, maar ook emotionele spanningen en trauma’s rondom het gebied van de bekkenbodem kunnen worden opgelost door het gebruik van de yoni eieren.

Een bekkenbodem die goed getraind is helpt incontinentie voorkomen, maar verstrekt ook het genot en de gevoeligheid bij het vrijen.

Het is ook zeker aan te raden om tijdens de zwangerschap en na de bevalling het yoni ei te gebruiken om de spieren weer goed in vorm te krijgen. Let wel op tijdens de zwangerschap raden wij aan om met de verloskundige of gynaecoloog te overleggen hoe lang het yoni ei gebruikt mag worden en tot wanneer in de zwangerschap / tot aan de bevalling.

Ook het gebruik na de bevalling is aan te raden om even te bespreken met verloskundige of gynaecoloog, maar ons advies is (geen richtlijn!) wanneer de bloedingen gestopt zijn en je jezelf goed genoeg voelt kun je het yoni ei weer gaan gebruiken.

Vele voordelen voor de gezondheid dus!

Yoni

 Geschiedenis

Het woord Yoni komt uit het Sanskriet, een oud Indische taal. Yoni staat symbool voor de Godin / de Heilige Moeder. Wij kennen haar als moeder aarde, symbool van onze vruchtbaarheid.

Yoni betekend ook heilige tempel. Zo staat Yoni symbool voor de heilige tempel van de vrouw, Moeder de Godin; onze vagina en baarmoeder. De plek waar onze vruchtbaarheid heerst.

Taoïsten:

Bij de Taoïsten kunnen we heel in het kort zeggen dat de boodschap spontaniteit en intuïtie is; de vereniging van mens & natuur, van lichaam & ziel.  Het Yoni ei werd dan ook door de taoïsten gebruikt om de bekkenbodem spieren te verstevigen. Zij waren (en zijn)  van mening dat het gebied rondom de bekkenbodem de bron voor een lang, gezond en gelukkig leven is.  De bekkenbodem spieren zitten in het gebied van het eerste chakra, daar waar onze basis ligt en waar wij aarden. Het basis chakra staat in verbinding met de geslachtsklieren en heeft als belangrijkste levensgebieden: aarden, voeding, gezondheid, grenzen aangeven, huis & gezin, vertrouwen, gezondheid en de financiën.

De taoïsten gebruik(t)en de groene (Chinese) jade. Jade is een reinigende en beschermende steen. Het zorgt voor harmonie en voorspoed en trekt geluk en voorspoed aan. Tevens werkt het in op hartchakra (liefde & evenwicht). Fysiek heeft Jade een positieve invloed op de vruchtbaarheid & bevallen, blaas, nieren & bijnieren en het zenuwstelsel. Binnen het Taoïsme wordt de vagina om deze ook wel de Jade-tempel genoemd.

Begin je met het oefenen met de yoni eieren; dan raden wij altijd eerst het Jade ei aan.

Positieve effecten:

Regelmatig oefeningen met het Yoni ei doen heeft de volgende positieve effecten

 • het geeft een gevoel van kracht en stevigheid
 • verstevigt de bekkenbodem – en de vaginaspieren
 • bevordert de doorbloeding van de onderbuik en de doorloop van energie in de onderbuik, evenals het vasthouden van de positieve energie in de onderbuik (baarmoeder)
 • gaat orgaanverzakking en blaas incontinentie tegen
 • bevordert het orgastisch vermogen
 • versterkt het voelen en de doorstroming van de vrouwelijke energieën.

Verschillende soorten eieren:

Er zijn diverse maten yoni eieren te vinden. Yoni eieren zijn het formaat van een klein kippen ei. De iets grotere eieren zijn beter voelbaar en gemakkelijker om in de vagina te houden. Ben je meer geoefend, dan kun je een kleiner yoni ei gebruiken voor de oefeningen.

De Yoni eieren zijn verkrijgbaar in verschillende mineralen.

Aanbevolen is eerst met een jade-ei (om het lichaam in balans te brengen), dan met een obsidiaan-ei (om de geest/emoties in balans te brengen) en daarna pas met een rozenkwarts-ei (om het hart in balans te brengen) te oefenen. In de tantra is een algemene richtlijn dat je eerst jezelf reinigt en zuivert voordat je klaar bent voor de liefde.

Jade:   Zachte steen, werkt helend en bevordert geluk en harmonie. Reinigende en beschermende steen. Helpt om negatieve emoties en irritaties los te laten. Het werkt in op het hartchakra en bevordert hiermee liefde, verzorging en tolerantie. Fysiek werkt Jade sterk reinigend, brengt allerlei lichamelijke systemen in balans en verwijdert gifstoffen uit het lichaam. Het heeft een positieve werking op nieren en bijnieren, blaas, het zenuwstelsel, vruchtbaarheid en op het bevallen. Jade heeft een positief effect op de heupen.  De nieren, die in het Taoïsme direct aan onze seksualiteit verbonden zijn worden door de steen geactiveerd.  Jade is een droomsteen. Mocht je met deze steen slapen wees dan niet verbaast als je dromen hebt vol inzichten.

Jade kan door contact met het lichaam van kleur veranderen.

Rode Jaspis: Werkt aardend en vitaliserend,  en maakt lichamelijker en vurig. Stimuleert het basis chakra, ondersteund bloedsomloop en geslachtsorganen, geschikt voor gebruik tijdens de zwangerschap en voor vrouwen tijdens en na de overgang. Helpt bij vaginale droogte. Jaspis absorbeert negatieve energie en beschermt op deze manier tegen straling, negatieve invloeden en milieuvervuiling. Het maakt astraal reizen makkelijker.

Roze Kwarts: Werkt verzachtend, bevordert liefde en fantasie, goed voor de vrouwelijke geslachtsorganen. Rozenkwarts wordt geassocieerd met het hartchakra en leert je de essentie van (onvoorwaardelijke) liefde kennen. Hartopener. Ondersteund zelfvertrouwen en eigenwaarde. Geeft troost bij verdriet, helpt veranderingen accepteren, werkt emotioneel zuiverend en stimuleert innerlijke genezing. Brengt vertrouwen en harmonie in de Yoni en leert de vrouwelijke essentie van ontvankelijkheid. Legt verbinding tussen hart en seksueel genot.

Bergkristal: Reinigend en geeft rust en helderheid. Krachtige genezer, stimuleert het immuunsysteem. Versterkt de spierspanning en beschermt tegen straling. Het reinigt en versterkt de organen en verfijnde lichamen en harmoniseert alle chakra’s. Reguleert en absorbeert de energie.

Zwarte Obsidiaan: werkt als een spiegel en stimuleert je ontwikkeling. Het is een krachtige steen die inzicht geeft in blokkades en zwakheden. Een snel werkende steen die je snel kan helpen om tot de kern van een probleem te komen. De steen kan helpen bij het oplossen van diepliggende trauma’s, negatieve emoties en het verwijderen van blokkades. De steen biedt bescherming tegen negatieve energieën en stralingen (o.a. telefoon, computer e.d.) door ze te absorberen.  Het is een kalmerende steen bij stress en spanningen. Door de werking is het een aardende steen die verbinding legt met je basischakra.  Reinig de steen regelmatig onder stromend water om alle opgenomen negatieve energieën te verwijderen.

De volgende edelstenen worden ook wel gebruikt voor Yoni eieren: Sodaliet, Groene Aventurijn, Picasso Jaspis, Tijgeroog, Amethist, Goudsteen, Tijgerijzer en Onyx. Deze worden echter in mindere mate verkocht en zullen we hier niet verder bespreken in werking.

Gebruik van een Yoni Ei

Volgens het Taoïsme wordt er eerst met een Jade-ei gewerkt om lichaam en zenuwstelsel in balans te brengen. Vervolgens kun je overgaan op een Obsidiaan-ei om de emoties in balans te brengen. Daarna wordt het gebruik van een Rozenkwarts-ei aangeraden om de zelfacceptatie en liefde in balans te brengen.

Jade brengt je Yoni en je lichaam in balans op een zachte, liefdevolle en reinigende manier. De jade werkt positief op de heupen en nieren; deze zijn verbonden met onze seksualiteit. De nieren worden geactiveerd door de Jade. Emotionele en fysieke spanningen worden losgelaten in dit gebied doordat er op een liefdevolle manier via het zenuwstelsel gewerkt wordt.

Jade is ook een droomsteen. Je kan inzichten in je dromen krijgen.

Jade is ook een steen die de bevalling kan stimuleren; gebruik deze daarom niet tijdens je zwangerschap. We raden aan om dan de roze kwarts of de rode jaspis te gebruiken. LET OP; we blijven het herhalen, niet langer dan 1 uur!

Een Yoni-ei kiezen kun je volgens bovenstaande ‘stappen’ doen, maar ook door een Yoni-ei voor je buik te houden en op je intuïtie / gevoel te kiezen welk ei het beste bij jou past op dat moment. Houd het ei net onder je navel,, omdat je deze steensoort gaat gebruiken in een zeer fijngevoelig gebied en de energie werkt door in je gehele energiesysteem.

Voor gebruik koop je een doosje tanden floss (zonder mint!) en haal een dubbel draad van ongeveer 35-40 cm eruit. Maak een knoopje, zodat er een lus ontstaat. Haal de draad (evt. m.b.v. een naald) door het Yoni-ei en haal de draad door de lus. Zorg dat de draad goed vast zit door de draad aan te trekken.

Breng het Yoni-ei voor gebruik op lichaamstemperatuur. Gebruik hiervoor je eigen lichaamswarmte of warm water.

Een Yoni-ei reinig je met een natuurlijk en biologisch reinigingsmiddel. Kook een Yoni-ei absoluut niet uit en reinig het ook nooit met een chemisch of bijtend reinigingsmiddel. Ook alcohol om te reinigen raden wij sterk af!

Reinig een Yoni-ei verder net als andere edelstenen door haar af te spoelen onder het water om de negatieve energieën weg te spoelen.

Ook raden wij aan om een Yoni-ei eens in de 3 maanden op te laden in de volle maan.

 

Oefeningen met het Yoni Ei

Wanneer je gaat starten met het oefenen met een Yoni ei, is het belangrijk dat je jezelf prettig voelt bij de oefeningen. neem dus alle tijd, neem rust tussen de oefeningen door, maar WEES vooral LIEF voor jezelf.  Tijdens de rustmomenten tussen de oefningen door is het goed om even te voelen hoe het met jezelf en met je vagina is. Adem diep en bewust in, en richt jezelf op de ervaringen van je lichaam.

Oefening 1:

 1.  Ga met je benen iets uit elkaar staan en de knieën licht gebogen. Breng nu al je aandacht naar het midden van je buik.
 2. Wanneer je voelt dat al je aandacht in het centrum van je lijf ligt (midden van je buik) leg je de handen op je borsten.
 3. Masseer zacht en liefdevol je borsten; maak verbinding met jezelf op een liefdevolle manier.
 4. Neem nu alle tijd voor de volgende stappen. Bij iedere uitademing laat je de energie vanuit je borsten langzaam richting je vagina gaan. Je mag je venusheuvel hierbij masseren. Voel hoe je vagina zich bij iedere uitademing langzaam verder opent.
 5. Ontspan jezelf en breng rustig het Yoni ei in je vagina in. Ga rustig rechtop staan en houd het ei vast met de spieren van je vagina.
 6. Probeer nu bij iedere uitademing om het Yoni ei omlaag te duwen. Bij iedere inademing duw je het Yoni ei weer omoog. Dit doe je net voordat het Yoni ei uit de vagina glijdt. Leer om je spieren in de vagina op de juiste manier samen te trekken tijdens deze oefening. Luister goed naar je lichaam en voel wat er gebeurt.
 7. Wanneer je dit  tijdje geoefend hebt is het belangrijk dat je de energie weer richting het midden van je lichaam stuurt; centreer jezelf weer. Sluit je bekkenbodem door te aarden.

oefening 2:

 1. ga op een rustige plek liggen en zorg dat je gemakkelijk ligt en jezelf gemakkelijk voelt.
 2. Zorg er weer voor dat je de energie waar je mee gaat werken weer geconcentreerd wordt naar de plaats waar je wil gaan werken. De spieren van je vagina en bekkenbodem.
 3. Bij deze oefening gaan we het contact tussen de spieren van onze mond/lippen en de vagina trainen. Je zult merken dat deze nauw verbonden zijn.
 4. Leg het Yoni ei voor je vagina.
 5. Geef met je mond een kusje in de lucht en probeer tegelijkertijd om met je vagina het Yoni ei een kusje te geven.
 6. Oefen zolang als prettig voelt.
 7. Na het oefenen zorg je er weer voor dat de energie gecentreerd wordt.
oefening 3:
Bij deze oefening draai je rondjes met je bekken, terwijl je het ei vasthoudt in de vagina. Deze oefening mag je liggend, zittend of staand doen. Prima oefening om langzaam op te bouwen door te starten liggend op bed; later zittend op een stoel om later staand te doen.
Oefen met het Yoni ei zoals jij prettig vind. Speel met het yoni ei om zo de spieren in je vagina te leren kennen en te leren gebruiken. Je gaat merken dat er een prachtige beheersing van deze spieren gaat komen, die je een ongekend genot kunnen geven.
Oefening baart kunst in dit verhaal😉

Klik hier voor een you tube filmpje over het gebruik van een Yoni ei

Reinigen en opladen:

Een Yoni-ei reinig je met een natuurlijk en biologisch reinigingsmiddel. Kook een Yoni-ei absoluut niet uit en reinig het ook nooit met een chemisch of bijtend reinigingsmiddel. Ook alcohol om te reinigen raden wij sterk af!

Reinig een Yoni-ei verder net als andere edelstenen door haar af te spoelen onder het water om de negatieve energieën weg te spoelen.

Ook raden wij aan om een Yoni-ei eens in de 3 maanden op te laden in de volle maan.

Boekentip(s)

Waar te koop:

Yoni eieren zijn o.a. te koop bij de spirituele webwinkel voor 19,95 euro per stuk. Ze worden geleverd incl. een Nederlandse gebruiksaanwijzing en in een nette, mooie verpakking.

 

Aandacht

wat-je-aandacht-geeft-groeit_500x210

Op een dag kwam er een man naar Lao Tse en vroeg :”Meester, wilt u enkele stelregels over de hoogste wijsheid voor me opschrijven?”

Lao Tse nam zijn penseel en schreef: Aandacht.                                                                                “Is dat alles?” vroeg de man.

Toen schreef Lao Tse: Aandacht, aandacht.                                                                                   “Nou,” zei de man, “Ik zie eigenlijk niet veel diepzinnigheid in wat u geschreven hebt.”

Daarna schreef Lao Tse Hetzelfde woord drie keer: Aandacht, aandacht, aandacht.          Half kwaad eiste de man: “Wat betekent dat woord ‘aandacht’ eigenlijk?”

Lao tse reageerde vriendelijk: “Aandacht betekent aandacht.”

 

Een van de definities van aandacht is:  het mentaal bewustzijn van het hier en nu

Stel jezelf vandaag eens de volgende vragen:

 1. Heb ik aandacht voor wat ik in het hier en nu aan het doen ben?
 2. Heb ik aandacht voor dat of degene die mijn positiviteit nodig hebben?
 3. Geef ik aandacht aan dat wat mijn leven positief beïnvloed?

 

spirituele_kaart_aandacht

#TBT Boeddha kopen of krijgen?!

Het is weer donderdag! Tijd om eens terug te kijken naar een van onze berichten uit ‘Het verleden’. Vandaag kijken we terug naar een bericht uit september 2015

Boeddha kopen of krijgen?!

De Boeddha staat voor voorspoed, geluk, liefde, bescherming & een goede gezondheid e.d.

Er zijn verschillende soorten boeddha’s met mudra’s (stand van handen & vingers) die ieder weer een eigen betekenis hebben. Zo heeft de Boeddha ook diverse attributen die een betekenis hebben.

boeddha liggend waaier

Door de mooie symboliek die er aan dit beeld hangt is er in de loop van de jaren een spannend  fabeltje bij gekomen. Dit fabeltje komt vooral in Nederland en Indonesië voor. Indonesië is meer dan 400 jaar een kolonie van Nederland geweest; wat verklaart waarom het ook daar een fabel is.

De Boeddha zou je niet voor jezelf mogen kopen. Sommige beweren dat dit nooit mag; weer anderen zeggen, de eerste moet je krijgen, de tweede geef je weg en daarna mag je zelf een boeddha beeld kopen.

Lees snel verder: Boeddha kopen of krijgen?!

Een Boeddha koop je dus puur op gevoel! Wanneer je intentie goed is en je met een goede bedoeling een boeddha beeld koopt, voor jezelf of een ander, dan zal deze geluk brengen.

Er zijn verschillende Boeddha beelden, zoals de Thaise Boeddha, de Chinese of dikke Boeddha of een Japanse Boeddha. Ook zijn er verschillen in de attributen of wordt een Boeddha omringd door dieren of kinderen. De stand van hand en/of vingers van de Boeddha hebben ook ieder weer een eigen betekenis.  Deze betekenissen gaan we in de komende blogberichten toelichten.

Zeker de moeite waard dus om de volgende berichten te lezen.

 

Dit artikel werd geschreven door Anne Meeldijk

Eigenaresse van de Spirituele Webwinkel en de energetische praktijk Ariadne Healing.

#Dagboek juli & augustus

Weten jullie het nog? In juni schreef ik dat het tijd was om met de ‘billen bloot’ te gaan en schreef mijn eerste dagboek bericht in een blog.

dagboek2

En nu vind ik het tijd om mijn volgende dagboek fragment te schrijven, maar eigenlijk weet ik niet zo heel erg goed wat er precies geschreven mag worden. De vraag “Wat maakt mijn leven of wat zijn mijn gedachten/woorden het waard om gedeeld te worden?” komen in mij op. “Wat heeft een ander eraan om te lezen over mijn leven?” Is dit een bescheidenheid die mij siert of is dit een nog niet volledig willen blootgeven van wat zich afspeelt in mijn leven?

discussie

Het is alleen al leuk om met mezelf te discussiëren over mijn eigen gedachten. Want dat is het menselijk brein, of moet ik eigenlijk zeggen het ego?!

En zo gaan mijn gedachten dan. Nu vraag ik me af, wat is nou ook alweer precies het ego? Het ego is simpelweg een denken: “Dit is wie ik ben”. Het zijn de dingen die je leert in je leven: de normen & waarden die je door je ouders wordt bijgebracht, de dingen die je op schoolt leert, de dingen die je op tv ziet, de dingen die je van vrienden hoort. Het gedrag van anderen die je kopieert of juist niet.

Ego

Het ego is eigenlijk een stemmetje in je hoofd wat je voor de gek houdt 😉 (of juist niet….)

21dd8d1  Afgelopen week is dit thema stiekem en onbewust toch wel op mijn pad gekomen en durf ik toch wel (enigszins schoorvoetend nog) te zeggen dat ik dit thema niet leuk vind en er verdrietig van wordt. Het roept veel herinneringen op.

En waarom of waardoor dan?

Onze oudste dochter is inmiddels 6 jaar en zit soms zichtbaar erg slecht in haar vel. Ze heeft er de laatste tijd enorm veel moeite mee om met de veranderingen in haar leven om te gaan. In de laatste 18 maanden is ze verhuisd en heeft ze een zusje gekregen, haar arm gebroken, haar zusje in het ziekenhuis en nu net naar groep 3 gegaan.

Ondanks dat wij weten dat er meer gezinnen zijn die verhuizen, baby’s krijgen en naar nieuwe klassen gaan, was het nu toch wel tijd om eens rustig verder te kijken. Het is soms hartverscheurend voor een moeder om te zien dat je kleine meisje ontroostbaar op haar kamertje zit te huilen en gillen, maar vooral dat ze dan zelf niet weet waarom of waardoor.

Waarom is dit zo confronterend? Ik zat als kind ook zo te huilen op mijn kamer en wist ook niet waarom. Voor mij is het een jarenlange zoektocht geweest vol dromen en angsten. Uiteindelijk kon ik zeggen dat ik mijn dromen en mijn hart ging volgen, want dat was wat ik mijn dochter wilde mee geven dat ze altijd haar dromen en haar hart, haar passie, moet volgen.

En weet je??? vanavond is het besef gekomen dat ik in de afgelopen 18 maanden (of langer) te ver van mezelf af ben komen te staan en dat het ego hier zeker een rol in speelt. Na de geboorte van onze jongste dochter heb ik vooral in een masker opgezet in die moeilijke tijd en dat is mijn ego. Ik ben in dat masker gaan geloven.

Spiegel

Mijn dochter is mijn spiegel en ze laat me zien dat het tijd is om terug naar ons hart te gaan. Er speelt nog wel wat meer bij haar, maar deze mama gaat eerst maar eens beginnen met het ochtendritueel weer te starten wat ik haar bij haar geboorte en eerste jaar meegaf. Mama helpt met aarden en afsluiten, voordat we de dag kunnen beginnen. En van daaruit gaan we rustig verder kijken hoe we de grote kleine meid weer een beetje verder kunnen helpen naar het terug vinden van haar (en mijn) authentieke zelf.

Goh en zo komt er weer een mooi stukje gedachten voorbij. Het zijn weer mooie onderwerpen die ongetwijfeld in volgende berichten naar voren komen die zich vormen in mijn hoofd.

Ben jij zo dicht mogelijk bij je authentieke zelf?

Of spreekt je Ego nog (te) vaak?

0c972fde03ebcc4d0be08ac272de1133

Dit artikel werd geschreven door Anne Meeldijk

Eigenaresse van de Spirituele Webwinkel en de energetische praktijk Ariadne Healing.